SẢN PHẨM

Trang chủ >> Biến áp/ Biến dòng trung thế TRAFINDO

Tên sản phẩm: Biến áp/ Biến dòng trung thế TRAFINDO

Mô tả: CT: TCI-24-2E, CTB-24, TCI-24-2D, VT: VTB-24, VTI-24-2, VT-24A, VTI-24-4

Nhãn hiệu/Xuất xứ: TRAFINDO/ Indonesia

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Biến áp/ Biến dòng trung thế TRAFINDO

Máy Biến dòng biến áp đo lường, bảo vệ loại khô, đúc Epoxy do Trafindo- Indonesia sản xuất. Đã được sử dụng trên lưới của Tông công ty Điện Lực Miền Nam. Có đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm độc lập điển hình do phòng thí nghiệm độc lập (bên thứ 3) cấp. Đang được các nhà sản xuất tủ bảng điện lớn ở Việt Nam tin dùng như LSIS, Á Châu, Trường giang…

Biến dòng trung thế

Một số Biến áp/ Biến dòng trung thế trafindo:

Tên Thông số kỹ thuật
CT CBT-24-2,24kV,1000-2000/1-1-1A,15/15/15VA,0.2CL/5P20/PX,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT CBT-24-2A,24kV,200-400/1-1A,15/15VA,0.2CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT CTB-12,BIL:12/28/75kV,300/5A,15VA,5P10,25kA/3S,1 CORE,P1-SIDE
CT CTB-12,BIL:12/28/75kV,300/5A,15VA,5P10,25kA/3S,1 CORE,P2-SIDE
CT CTB-12,BIL:7.2/20/60kV,200/5A,10VA,5P10,40kA/1s,1 CORE,50Hz,2ND TB:P2
CT CTB-12,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,10VA,5P10,40kA/1s,1 CORE,50Hz,2ND TB:P2
CT CTB-12,BIL:7.2/20/60kV,500/5A,10VA,5P10,40kA/1s,1 CORE,50Hz,2ND TB:P2
CT CTB-12A,BIL:7.2/20/60kV,1600/5A,10VA,5P10,40kA/1s,1 CORE,50Hz,2ND TB:P1
CT CTB-24/T,24kV,400-800/1-1A,15/15VA,0.5FS10/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT CTB-24/T,BIL:12/28/75kV,1500/1A,30VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,2ND TB:P2
CT CTB-24/T,BIL:24/50/125kV,150/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT CTB-24/T,BIL:24/50/125kV,200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT CTB-24/T,BIL:24/50/125kV,250/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT CTB-24-2AX-T,BIL:12/28/75kV,1500/5-5-5A,30/30VA,0.5CL/5P15/PX(Vk>=100V,Rct<=0.5 Ohm),25kA/1S,3 CORES,50Hz,2ND TB:P1
CT CTB-24-2AX-T,BIL:24/50/125kV,100/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P10,25kA/3S,2 CORES,2ND TB:P2
CT CTB-24-2AX-T,BIL:24/50/125kV,150/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P10,25kA/3S,2 CORES,2ND TB:P2
CT CTB-24-B2/T,24kV,1250-2500/1-1-1A,15/15/15VA,0.5FS10/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
GPT VTB-12,6.6/R3/0.10/R3/0.10/3kV,BIL:7.2/20/60kV,50/50VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT VTB-12,11/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:12/28/75kV,30/30VA,0.5CL/0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT VTB-24,20/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT VTB-24,22/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT VTB-24,22/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT VTB-24,6.6/R3/0.11/R3kV,BIL:12/28/75kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s

 

Công ty TNHH TM & KT Á Châu là công ty chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm thiết bị điện công nghiệp, đèn chiếu sáng công nghiệp. Sản phẩm ATEn cung cấp có chất lượng cao, sử dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia, các khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ… các dự án cần chất lượng sản phẩm cao giá thành hợp lý. Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều xuất sứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ xuất sứ (Certificate of Original), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quantity and Quality), Biên bản thí nghiệm nhà sản xuất ( Test report).

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Biến áp/ Biến dòng trung thế TRAFINDO

Tên sản phẩm: Biến áp/ Biến dòng trung thế TRAFINDO

Mô tả: CT: TCI-24-2E, CTB-24, TCI-24-2D, VT: VTB-24, VTI-24-2, VT-24A, VTI-24-4

Nhãn hiệu/Xuất xứ: TRAFINDO/ Indonesia

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Biến áp/ Biến dòng trung thế TRAFINDO

Máy Biến dòng biến áp đo lường, bảo vệ loại khô, đúc Epoxy do Trafindo- Indonesia sản xuất. Đã được sử dụng trên lưới của Tông công ty Điện Lực Miền Nam. Có đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm độc lập điển hình do phòng thí nghiệm độc lập (bên thứ 3) cấp. Đang được các nhà sản xuất tủ bảng điện lớn ở Việt Nam tin dùng như LSIS, Á Châu, Trường giang…

Biến dòng trung thế

Một số Biến áp/ Biến dòng trung thế trafindo:

Tên Thông số kỹ thuật
CT CBT-24-2,24kV,1000-2000/1-1-1A,15/15/15VA,0.2CL/5P20/PX,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT CBT-24-2A,24kV,200-400/1-1A,15/15VA,0.2CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT CTB-12,BIL:12/28/75kV,300/5A,15VA,5P10,25kA/3S,1 CORE,P1-SIDE
CT CTB-12,BIL:12/28/75kV,300/5A,15VA,5P10,25kA/3S,1 CORE,P2-SIDE
CT CTB-12,BIL:7.2/20/60kV,200/5A,10VA,5P10,40kA/1s,1 CORE,50Hz,2ND TB:P2
CT CTB-12,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,10VA,5P10,40kA/1s,1 CORE,50Hz,2ND TB:P2
CT CTB-12,BIL:7.2/20/60kV,500/5A,10VA,5P10,40kA/1s,1 CORE,50Hz,2ND TB:P2
CT CTB-12A,BIL:7.2/20/60kV,1600/5A,10VA,5P10,40kA/1s,1 CORE,50Hz,2ND TB:P1
CT CTB-24/T,24kV,400-800/1-1A,15/15VA,0.5FS10/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT CTB-24/T,BIL:12/28/75kV,1500/1A,30VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,2ND TB:P2
CT CTB-24/T,BIL:24/50/125kV,150/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT CTB-24/T,BIL:24/50/125kV,200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT CTB-24/T,BIL:24/50/125kV,250/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT CTB-24-2AX-T,BIL:12/28/75kV,1500/5-5-5A,30/30VA,0.5CL/5P15/PX(Vk>=100V,Rct<=0.5 Ohm),25kA/1S,3 CORES,50Hz,2ND TB:P1
CT CTB-24-2AX-T,BIL:24/50/125kV,100/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P10,25kA/3S,2 CORES,2ND TB:P2
CT CTB-24-2AX-T,BIL:24/50/125kV,150/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P10,25kA/3S,2 CORES,2ND TB:P2
CT CTB-24-B2/T,24kV,1250-2500/1-1-1A,15/15/15VA,0.5FS10/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
GPT VTB-12,6.6/R3/0.10/R3/0.10/3kV,BIL:7.2/20/60kV,50/50VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT VTB-12,11/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:12/28/75kV,30/30VA,0.5CL/0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT VTB-24,20/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT VTB-24,22/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT VTB-24,22/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT VTB-24,6.6/R3/0.11/R3kV,BIL:12/28/75kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s

 

Công ty TNHH TM & KT Á Châu là công ty chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm thiết bị điện công nghiệp, đèn chiếu sáng công nghiệp. Sản phẩm ATEn cung cấp có chất lượng cao, sử dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia, các khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ… các dự án cần chất lượng sản phẩm cao giá thành hợp lý. Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều xuất sứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ xuất sứ (Certificate of Original), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quantity and Quality), Biên bản thí nghiệm nhà sản xuất ( Test report).