SẢN PHẨM

Trang chủ >> Cầu đấu domino (Assembly Terminal Block)

Tên sản phẩm: Cầu đấu domino (Assembly Terminal Block)

Mô tả: Cầu đấu domino (Cầu đấu lắp ghép) ATB-15, ATB-15AW, ATB-25, ATB-35, ATB-15S, ATB-25S, ATB-35S, ATB-15AWS, ATB-S10, ATB-SN10, ATB-SN15, ATB-10D, ATB-10N, ATB-CH-G

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Cầu đấu domino/ Assembly Terminal Block (hay còn gọi là cầu đấu lắp ghép)

Gồm loại sau:

  1. Cầu đấu lắp domino 1 tầng 15A, 25A, 35A: ATB-15, ATB-25, ATB-35,

  2. Cầu đấu domino 2 tầng 15A, 25A, 35A: ATB-15AW, ATB-25AW, ATB-35AW,

  3. Phụ kiện: Chia, chặn, nắp đậy, thay ray

 

Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Cầu đấu domino (Assembly Terminal Block)

Tên sản phẩm: Cầu đấu domino (Assembly Terminal Block)

Mô tả: Cầu đấu domino (Cầu đấu lắp ghép) ATB-15, ATB-15AW, ATB-25, ATB-35, ATB-15S, ATB-25S, ATB-35S, ATB-15AWS, ATB-S10, ATB-SN10, ATB-SN15, ATB-10D, ATB-10N, ATB-CH-G

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Cầu đấu domino/ Assembly Terminal Block (hay còn gọi là cầu đấu lắp ghép)

Gồm loại sau:

  1. Cầu đấu lắp domino 1 tầng 15A, 25A, 35A: ATB-15, ATB-25, ATB-35,

  2. Cầu đấu domino 2 tầng 15A, 25A, 35A: ATB-15AW, ATB-25AW, ATB-35AW,

  3. Phụ kiện: Chia, chặn, nắp đậy, thay ray

 

Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino Cầu đấu domino