SẢN PHẨM

Trang chủ >> Vít liền phẳng vênh (Sem screw)

Tên sản phẩm: Vít liền phẳng vênh (Sem screw)

Mô tả: M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10

Nhãn hiệu/Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Vít liền phẳng vênh (Sem screw)

Công ty TNHH TM & KT Á Châu chuyên phân phối sản phẩm vít liền phẳng vênh cho các đơn vị sx tủ bảng điện.

Có đầy đủ các kích thước:

M438,10,12,16,20

M4x8,10,12,16,20

M5x8,10,12,16,20

M6x8,10,12,16,20

M8x16,20

 

Vit lien dem phang, venh

Vit lien dem phang, venh 2

Hãy liên hệ ngay tới chúng tôi để nhận bảng giá mới nhất về sản phẩm vít liền phẳng vênh và các vật tư cho sản xuất tử bảng điện và cơ diện.

1 Bulong, Vít liền phẳng vênh Mã hàng Cấp bền Chất liệu & xử lý bề mặt Đơn giá VND Cái/ túi
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 1 AT0663 M4 x 8 Zn cr3+ 166 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 2 AT0664 M4 x 10 Zn cr3+ 190 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 3 AT0665 M4 x 12 Zn cr3+ 190 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 4 AT0666 M5 x 8 Zn cr3+ 283 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 5 AT0667 M5 x 10 Zn cr3+ 283 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 6 AT0668 M5 x 12 Zn cr3+ 299 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 7 AT0669 M5 x 16 Zn cr3+ 366 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 8 AT0670 M5 x 20 Zn cr3+ 386 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 9 AT0671 M6 x 12 Zn cr3+ 434 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 10 AT0672 M6 x 16 Zn cr3+ 434 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 11 AT0673 M6 x 20 Zn cr3+ 440 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 12 AT0674 M6 x 25 Zn cr3+ 495 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 13 AT0675 M5 x 10 SUS304 1,081 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 14 AT0676 M5 x 12 SUS304 1,081 1,000
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 15 AT0677 M8 x 15 8.8 Zn cr3+ 1,609 500
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 16 AT0678 M8 x 20 8.8 Zn cr3+ 1,716 500
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 17 AT0679 M8 x 25 8.8 Zn cr3+ 1,823 500
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 18 AT0680 M8 x 30 8.8 Zn cr3+ 2,038 500
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 19 AT0681 M10 x 13 8.8 Zn cr3+ 2,681 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 20 AT0682 M10 x 20 8.8 Zn cr3+ 3,218 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 21 AT0683 M10 x 25 8.8 Zn cr3+ 3,539 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 22 AT0684 M10 x 30 8.8 Zn cr3+ 3,754 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 23 AT0685 M10 x 35 8.8 Zn cr3+ 3,979 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 24 AT0686 M12 x 30 8.8 Zn cr3+ 5,363 200
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 25 AT0687 M12 x 35 8.8 Zn cr3+ 5,684 200
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 26 AT0688 M12 x 40 8.8 Zn cr3+ 6,006 200
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 27 AT0689 M12 x 45 8.8 Zn cr3+ 6,650 200
Clinching Bolt/Bu lông chốt 28 AT0690 M6 x 15 Zn cr3+ 891 500
Clinching Bolt/Bu lông chốt 29 AT0691 M8 x 15 Zn cr3+ 1,881 500
Clinching Bolt/Bu lông chốt 30 AT0692 M8 x 20 Zn cr3+ 2,277 500
Clinching Bolt/Bu lông chốt 31 AT0693 M8 x 30 Zn cr3+ 2,970 500
PVC Screw / Vít nhựa PVC 32 AT0694 M5 x 20 PVC 1,584 1,000
PVC Washer/Đệm phẳng nhựa PVC 33 AT0695 M8 PVC 594 1,000
PVC Washer/Đệm phẳng nhựa PVC 34 AT0696 M16 PVC 990 1,000

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Vít liền phẳng vênh (Sem screw)

Tên sản phẩm: Vít liền phẳng vênh (Sem screw)

Mô tả: M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10

Nhãn hiệu/Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Vít liền phẳng vênh (Sem screw)

Công ty TNHH TM & KT Á Châu chuyên phân phối sản phẩm vít liền phẳng vênh cho các đơn vị sx tủ bảng điện.

Có đầy đủ các kích thước:

M438,10,12,16,20

M4x8,10,12,16,20

M5x8,10,12,16,20

M6x8,10,12,16,20

M8x16,20

 

Vit lien dem phang, venh

Vit lien dem phang, venh 2

Hãy liên hệ ngay tới chúng tôi để nhận bảng giá mới nhất về sản phẩm vít liền phẳng vênh và các vật tư cho sản xuất tử bảng điện và cơ diện.

1 Bulong, Vít liền phẳng vênh Mã hàng Cấp bền Chất liệu & xử lý bề mặt Đơn giá VND Cái/ túi
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 1 AT0663 M4 x 8 Zn cr3+ 166 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 2 AT0664 M4 x 10 Zn cr3+ 190 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 3 AT0665 M4 x 12 Zn cr3+ 190 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 4 AT0666 M5 x 8 Zn cr3+ 283 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 5 AT0667 M5 x 10 Zn cr3+ 283 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 6 AT0668 M5 x 12 Zn cr3+ 299 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 7 AT0669 M5 x 16 Zn cr3+ 366 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 8 AT0670 M5 x 20 Zn cr3+ 386 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 9 AT0671 M6 x 12 Zn cr3+ 434 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 10 AT0672 M6 x 16 Zn cr3+ 434 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 11 AT0673 M6 x 20 Zn cr3+ 440 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 12 AT0674 M6 x 25 Zn cr3+ 495 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 13 AT0675 M5 x 10 SUS304 1,081 1,000
SEMS Screw/Vít liền đệm phẳng + vênh 14 AT0676 M5 x 12 SUS304 1,081 1,000
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 15 AT0677 M8 x 15 8.8 Zn cr3+ 1,609 500
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 16 AT0678 M8 x 20 8.8 Zn cr3+ 1,716 500
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 17 AT0679 M8 x 25 8.8 Zn cr3+ 1,823 500
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 18 AT0680 M8 x 30 8.8 Zn cr3+ 2,038 500
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 19 AT0681 M10 x 13 8.8 Zn cr3+ 2,681 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 20 AT0682 M10 x 20 8.8 Zn cr3+ 3,218 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 21 AT0683 M10 x 25 8.8 Zn cr3+ 3,539 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 22 AT0684 M10 x 30 8.8 Zn cr3+ 3,754 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 23 AT0685 M10 x 35 8.8 Zn cr3+ 3,979 300
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 24 AT0686 M12 x 30 8.8 Zn cr3+ 5,363 200
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 25 AT0687 M12 x 35 8.8 Zn cr3+ 5,684 200
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 26 AT0688 M12 x 40 8.8 Zn cr3+ 6,006 200
SEMS Bolt/Bu lông liền đệm phẳng + vênh 27 AT0689 M12 x 45 8.8 Zn cr3+ 6,650 200
Clinching Bolt/Bu lông chốt 28 AT0690 M6 x 15 Zn cr3+ 891 500
Clinching Bolt/Bu lông chốt 29 AT0691 M8 x 15 Zn cr3+ 1,881 500
Clinching Bolt/Bu lông chốt 30 AT0692 M8 x 20 Zn cr3+ 2,277 500
Clinching Bolt/Bu lông chốt 31 AT0693 M8 x 30 Zn cr3+ 2,970 500
PVC Screw / Vít nhựa PVC 32 AT0694 M5 x 20 PVC 1,584 1,000
PVC Washer/Đệm phẳng nhựa PVC 33 AT0695 M8 PVC 594 1,000
PVC Washer/Đệm phẳng nhựa PVC 34 AT0696 M16 PVC 990 1,000