SẢN PHẨM

Trang chủ >> Sứ đỡ thanh cái cách điện (Busbar supporting insulator)

Tên sản phẩm: Sứ đỡ thanh cái cách điện (Busbar supporting insulator)

Mô tả: Busbar supporting insulator/ Sứ đỡ thanh cái BT-603-06: 60mm/3P/6t BT-603-08: 60mm/3P/8t BT-603-10: 60mm/3P/10t BT-653-06: 65mm/3P/6t BT-653-08: 65mm/3P/8t BT-653-10: 65mm/3P/10t BT-654-06: 65mm/4P/6t BT-654-08: 65mm/4P/8t BT-654-10: 65mm/4P/10t

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Sứ đỡ thanh cái cách điện/ Busbar supporting insulator

BT-603-06: 60mm/3P/6t

BT-603-08: 60mm/3P/8t

BT-603-10: 60mm/3P/10t

BT-653-06: 65mm/3P/6t

BT-653-08: 65mm/3P/8t

BT-653-10: 65mm/3P/10t

BT-654-06: 65mm/4P/6t

BT-654-08: 65mm/4P/8t

BT-654-10: 65mm/4P/10t

Sứ đỡ thanh cái cách điệnSứ đỡ thanh cái cách điện

 

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Sứ đỡ thanh cái cách điện (Busbar supporting insulator)

Tên sản phẩm: Sứ đỡ thanh cái cách điện (Busbar supporting insulator)

Mô tả: Busbar supporting insulator/ Sứ đỡ thanh cái BT-603-06: 60mm/3P/6t BT-603-08: 60mm/3P/8t BT-603-10: 60mm/3P/10t BT-653-06: 65mm/3P/6t BT-653-08: 65mm/3P/8t BT-653-10: 65mm/3P/10t BT-654-06: 65mm/4P/6t BT-654-08: 65mm/4P/8t BT-654-10: 65mm/4P/10t

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Sứ đỡ thanh cái cách điện/ Busbar supporting insulator

BT-603-06: 60mm/3P/6t

BT-603-08: 60mm/3P/8t

BT-603-10: 60mm/3P/10t

BT-653-06: 65mm/3P/6t

BT-653-08: 65mm/3P/8t

BT-653-10: 65mm/3P/10t

BT-654-06: 65mm/4P/6t

BT-654-08: 65mm/4P/8t

BT-654-10: 65mm/4P/10t

Sứ đỡ thanh cái cách điệnSứ đỡ thanh cái cách điện