SẢN PHẨM

Trang chủ >> PVC Cable Wiring DUCT

Tên sản phẩm: PVC Cable Wiring DUCT

Mô tả: PVC Cable Wiring DUCT/ DUCT luồn dây CD-A2540I 25 * 40 IVORY CD-A2540G 25 * 40 GRAY CD-A2560I 25 * 60 IVORY CD-A2560G 25 * 60 GRAY CD-A3040I 30 * 40 IVORY CD-A3040G 30 * 40 GRAY CD-A3060I 30 * 60 IVORY CD-A3060G 30 * 60 GRAY CD-A4040I 40 * 40 IVORY CD-A4040G 40 * 40 GRAY CD-A4060I 40 * 60 IVORY CD-A4060G 40 * 60 GRAY CD-A4080I 40 * 80 IVORY CD-A4080G 40 * 80 GRAY CD-A40100I 40 * 100 IVORY CD-A40100G 40 * 100 GRAY CD-A6060I 60 * 60 IVORY CD-A6060G 60 * 60 GRAY CD-A6080I 60 * 80 IVORY CD-A6080G 60 * 80 GRAY CD-A60100I 60 * 100 IVORY CD-A60100G 60 * 100 GRAY CD-A8080I 80 * 80 IVORY CD-A8080G 80 * 80 GRAY

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

PVC Cable Wiring DUCT/ DUCT luồn dây

CD-A2540I 25 * 40 IVORY
CD-A2540G 25 * 40 GRAY
CD-A2560I 25 * 60 IVORY
CD-A2560G 25 * 60 GRAY
CD-A3040I 30 * 40 IVORY
CD-A3040G 30 * 40 GRAY
CD-A3060I 30 * 60 IVORY
CD-A3060G 30 * 60 GRAY
CD-A4040I 40 * 40 IVORY
CD-A4040G 40 * 40 GRAY
CD-A4060I 40 * 60 IVORY
CD-A4060G 40 * 60 GRAY
CD-A4080I 40 * 80 IVORY
CD-A4080G 40 * 80 GRAY
CD-A40100I 40 * 100 IVORY
CD-A40100G 40 * 100 GRAY
CD-A6060I 60 * 60 IVORY
CD-A6060G 60 * 60 GRAY
CD-A6080I 60 * 80 IVORY
CD-A6080G 60 * 80 GRAY
CD-A60100I 60 * 100 IVORY
CD-A60100G 60 * 100 GRAY
CD-A8080I 80 * 80 IVORY
CD-A8080G 80 * 80 GRAY