SẢN PHẨM

Trang chủ >> PVC Cable Wiring DUCT

Tên sản phẩm: PVC Cable Wiring DUCT

Mô tả: PVC Cable Wiring DUCT/ DUCT luồn dây CD-A2540I 25 * 40 IVORY CD-A2540G 25 * 40 GRAY CD-A2560I 25 * 60 IVORY CD-A2560G 25 * 60 GRAY CD-A3040I 30 * 40 IVORY CD-A3040G 30 * 40 GRAY CD-A3060I 30 * 60 IVORY CD-A3060G 30 * 60 GRAY CD-A4040I 40 * 40 IVORY CD-A4040G 40 * 40 GRAY CD-A4060I 40 * 60 IVORY CD-A4060G 40 * 60 GRAY CD-A4080I 40 * 80 IVORY CD-A4080G 40 * 80 GRAY CD-A40100I 40 * 100 IVORY CD-A40100G 40 * 100 GRAY CD-A6060I 60 * 60 IVORY CD-A6060G 60 * 60 GRAY CD-A6080I 60 * 80 IVORY CD-A6080G 60 * 80 GRAY CD-A60100I 60 * 100 IVORY CD-A60100G 60 * 100 GRAY CD-A8080I 80 * 80 IVORY CD-A8080G 80 * 80 GRAY

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

PVC Cable Wiring DUCT/ DUCT luồn dây

CD-A2540I 25 * 40 IVORY
CD-A2540G 25 * 40 GRAY
CD-A2560I 25 * 60 IVORY
CD-A2560G 25 * 60 GRAY
CD-A3040I 30 * 40 IVORY
CD-A3040G 30 * 40 GRAY
CD-A3060I 30 * 60 IVORY
CD-A3060G 30 * 60 GRAY
CD-A4040I 40 * 40 IVORY
CD-A4040G 40 * 40 GRAY
CD-A4060I 40 * 60 IVORY
CD-A4060G 40 * 60 GRAY
CD-A4080I 40 * 80 IVORY
CD-A4080G 40 * 80 GRAY
CD-A40100I 40 * 100 IVORY
CD-A40100G 40 * 100 GRAY
CD-A6060I 60 * 60 IVORY
CD-A6060G 60 * 60 GRAY
CD-A6080I 60 * 80 IVORY
CD-A6080G 60 * 80 GRAY
CD-A60100I 60 * 100 IVORY
CD-A60100G 60 * 100 GRAY
CD-A8080I 80 * 80 IVORY
CD-A8080G 80 * 80 GRAY

 

Thông số bản lề tủ điện

Thông số bản lề tủ điện

Thông số bản lề tủ điện

Thông số bản lề tủ điện

Thông số bản lề tủ điện

SẢN PHẨM

Trang chủ >> PVC Cable Wiring DUCT

Tên sản phẩm: PVC Cable Wiring DUCT

Mô tả: PVC Cable Wiring DUCT/ DUCT luồn dây CD-A2540I 25 * 40 IVORY CD-A2540G 25 * 40 GRAY CD-A2560I 25 * 60 IVORY CD-A2560G 25 * 60 GRAY CD-A3040I 30 * 40 IVORY CD-A3040G 30 * 40 GRAY CD-A3060I 30 * 60 IVORY CD-A3060G 30 * 60 GRAY CD-A4040I 40 * 40 IVORY CD-A4040G 40 * 40 GRAY CD-A4060I 40 * 60 IVORY CD-A4060G 40 * 60 GRAY CD-A4080I 40 * 80 IVORY CD-A4080G 40 * 80 GRAY CD-A40100I 40 * 100 IVORY CD-A40100G 40 * 100 GRAY CD-A6060I 60 * 60 IVORY CD-A6060G 60 * 60 GRAY CD-A6080I 60 * 80 IVORY CD-A6080G 60 * 80 GRAY CD-A60100I 60 * 100 IVORY CD-A60100G 60 * 100 GRAY CD-A8080I 80 * 80 IVORY CD-A8080G 80 * 80 GRAY

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

PVC Cable Wiring DUCT/ DUCT luồn dây

CD-A2540I 25 * 40 IVORY
CD-A2540G 25 * 40 GRAY
CD-A2560I 25 * 60 IVORY
CD-A2560G 25 * 60 GRAY
CD-A3040I 30 * 40 IVORY
CD-A3040G 30 * 40 GRAY
CD-A3060I 30 * 60 IVORY
CD-A3060G 30 * 60 GRAY
CD-A4040I 40 * 40 IVORY
CD-A4040G 40 * 40 GRAY
CD-A4060I 40 * 60 IVORY
CD-A4060G 40 * 60 GRAY
CD-A4080I 40 * 80 IVORY
CD-A4080G 40 * 80 GRAY
CD-A40100I 40 * 100 IVORY
CD-A40100G 40 * 100 GRAY
CD-A6060I 60 * 60 IVORY
CD-A6060G 60 * 60 GRAY
CD-A6080I 60 * 80 IVORY
CD-A6080G 60 * 80 GRAY
CD-A60100I 60 * 100 IVORY
CD-A60100G 60 * 100 GRAY
CD-A8080I 80 * 80 IVORY
CD-A8080G 80 * 80 GRAY

 

Thông số bản lề tủ điện

Thông số bản lề tủ điện

Thông số bản lề tủ điện

Thông số bản lề tủ điện

Thông số bản lề tủ điện