SẢN PHẨM

Trang chủ >> MCC 2ND Unit Connector

Tên sản phẩm: MCC 2ND Unit Connector

Mô tả: MCC 2ND Unit Connector: SC-C1253(600VAC 125A 3P), SC-C1254(600VAC 125A 4P), SC-C2503(600VAC 250A 3P), SC-C2504(600VAC 250A 4P)

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

MCC 2ND Unit Connector:

  • SC-C1253(600VAC 125A 3P)

  • SC-C1254(600VAC 125A 4P)

  • SC-C2503(600VAC 250A 3P)

  • SC-C2504(600VAC 250A 4P)

 

MCC 2ND Unit Connector MCC 2ND Unit Connector MCC 2ND Unit Connector MCC 2ND Unit Connector

SẢN PHẨM

Trang chủ >> MCC 2ND Unit Connector

Tên sản phẩm: MCC 2ND Unit Connector

Mô tả: MCC 2ND Unit Connector: SC-C1253(600VAC 125A 3P), SC-C1254(600VAC 125A 4P), SC-C2503(600VAC 250A 3P), SC-C2504(600VAC 250A 4P)

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

MCC 2ND Unit Connector:

  • SC-C1253(600VAC 125A 3P)

  • SC-C1254(600VAC 125A 4P)

  • SC-C2503(600VAC 250A 3P)

  • SC-C2504(600VAC 250A 4P)

 

MCC 2ND Unit Connector MCC 2ND Unit Connector MCC 2ND Unit Connector MCC 2ND Unit Connector