SẢN PHẨM

Trang chủ >> Phân phối dây cáp điện LS cable Hàn Quốc

Tên sản phẩm: Phân phối dây cáp điện LS cable Hàn Quốc

Mô tả: Dây cáp điện trung thế, hạ thế, cáp điều kiển, solar cable, cáp chống cháy

Nhãn hiệu/Xuất xứ: LS cable

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Phân phối dây cáp điện LS cable Hàn Quốc

Công ty TNHH TM & KT Á Châu tự hào đơn vị phân phối cấp 1 dây cáp điện LS Cable Hàn Quốc. Chuyên phân phối các sản phẩm cáp trung thế, cáp hạ thế, cáp điện chống cháy, cáp điện năng lượng mặt trời.

dây cáp điện LS

 

 

Dây điện cháy chậm

Một số chủng loại dây cáp điện LS cable Hàn Quốc:

0.6/1(1.2)kV single and multi-core XLPE cables
Cáp bọc XLPE hạ thế một lõi và nhiều lõi 0.6/1(1,2)kV

0.6/1(1.2)kV multi-core XLPE cables
Cáp bọc XLPE hạ thế nhiều lõi 0.6/1(1,2)kV

3.6/6(7.2)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 3,6/6(7.2)kV

6/10(12)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 6/10(12)kV XLPE

12/20(24)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 12/20(24)kV XLPE

18/30(36)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 18/30(36)kV XLPE

20/35(40.5)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 20/35(40.5)kV XLPE

XLPE insulated aerial bundled medium voltage cables
Cáp trung thế vặn xoắn trên không xọc XLPE

MV and LV insulated conductors
Dây bọc MV và LV

PVC control cables and sreened control cables ( CVV, CVV-S)
Cáp điều khiển và cáp điều khiển có màn chắn (cvv, cvv-s)

0.6/1(1.2)kV aerial bundled Cables
Cáp vặn xoắn 0.6/1(1.2)kV

0.6/1(1.2)kV two-core Muyler cables
Cáp muyler 2 lõi 0.6/1(1.2)kV

Dây cáp điện loại 1 lõi:

 

Dây cáp điện loại 1 lõi

Dây cáp điện loại nhiều lõi:

Dây cáp điện nhiều lõi

 

 

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Phân phối dây cáp điện LS cable Hàn Quốc

Tên sản phẩm: Phân phối dây cáp điện LS cable Hàn Quốc

Mô tả: Dây cáp điện trung thế, hạ thế, cáp điều kiển, solar cable, cáp chống cháy

Nhãn hiệu/Xuất xứ: LS cable

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Phân phối dây cáp điện LS cable Hàn Quốc

Công ty TNHH TM & KT Á Châu tự hào đơn vị phân phối cấp 1 dây cáp điện LS Cable Hàn Quốc. Chuyên phân phối các sản phẩm cáp trung thế, cáp hạ thế, cáp điện chống cháy, cáp điện năng lượng mặt trời.

dây cáp điện LS

 

 

Dây điện cháy chậm

Một số chủng loại dây cáp điện LS cable Hàn Quốc:

0.6/1(1.2)kV single and multi-core XLPE cables
Cáp bọc XLPE hạ thế một lõi và nhiều lõi 0.6/1(1,2)kV

0.6/1(1.2)kV multi-core XLPE cables
Cáp bọc XLPE hạ thế nhiều lõi 0.6/1(1,2)kV

3.6/6(7.2)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 3,6/6(7.2)kV

6/10(12)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 6/10(12)kV XLPE

12/20(24)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 12/20(24)kV XLPE

18/30(36)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 18/30(36)kV XLPE

20/35(40.5)kV XLPE insulated single and three-core cables
Cáp bọc XLPE một và ba lõi 20/35(40.5)kV XLPE

XLPE insulated aerial bundled medium voltage cables
Cáp trung thế vặn xoắn trên không xọc XLPE

MV and LV insulated conductors
Dây bọc MV và LV

PVC control cables and sreened control cables ( CVV, CVV-S)
Cáp điều khiển và cáp điều khiển có màn chắn (cvv, cvv-s)

0.6/1(1.2)kV aerial bundled Cables
Cáp vặn xoắn 0.6/1(1.2)kV

0.6/1(1.2)kV two-core Muyler cables
Cáp muyler 2 lõi 0.6/1(1.2)kV

Dây cáp điện loại 1 lõi:

 

Dây cáp điện loại 1 lõi

Dây cáp điện loại nhiều lõi:

Dây cáp điện nhiều lõi