SẢN PHẨM

Trang chủ >> Bộ hiển thị điện áp Voltage Detective Insulator

Tên sản phẩm: Bộ hiển thị điện áp Voltage Detective Insulator

Mô tả: Bộ hiển thị điện áp Voltage Detective Insulator VL-LI-1 LED Signal VL-LI-3 LED Signal SVD-6C 6.6/7.2kV 100mm SVD-12C 12kV 130mm SVD-24C 24kV 210mm SVD-36C 36kV 300mm

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Bộ hiển thị điện áp Voltage Detective Insulator

VL-LI-1 LED Signal

VL-LI-3 LED Signal

SVD-6C 6.6/7.2kV 100mm

SVD-12C 12kV 130mm

SVD-24C 24kV 210mm

SVD-36C 36kV 300mm

 

Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Bộ hiển thị điện áp Voltage Detective Insulator

Tên sản phẩm: Bộ hiển thị điện áp Voltage Detective Insulator

Mô tả: Bộ hiển thị điện áp Voltage Detective Insulator VL-LI-1 LED Signal VL-LI-3 LED Signal SVD-6C 6.6/7.2kV 100mm SVD-12C 12kV 130mm SVD-24C 24kV 210mm SVD-36C 36kV 300mm

Nhãn hiệu/Xuất xứ: HIVERO/ HÀN QUỐC

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Bộ hiển thị điện áp Voltage Detective Insulator

VL-LI-1 LED Signal

VL-LI-3 LED Signal

SVD-6C 6.6/7.2kV 100mm

SVD-12C 12kV 130mm

SVD-24C 24kV 210mm

SVD-36C 36kV 300mm

 

Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp Bộ hiển thị điện áp