SẢN PHẨM

Trang chủ >> Biến áp, biến dòng trung thế YOUNGHWA/ KOREA

Tên sản phẩm: Biến áp, biến dòng trung thế YOUNGHWA/ KOREA

Mô tả: CT: YHCEI-24AR, YHCEI-20ARSN, YHCEI-23AR, VT: YH(G)P-24N

Nhãn hiệu/Xuất xứ: YOUNG_HWA/ KOREA

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Biến áp, biến dòng trung thế YOUNGHWA/ KOREA

Biến áp, biến dòng trung thế Younghwa sản xuất dùng cho đo lường, bảo vệ, loại khô, đúc Epoxy . Đã được sử dụng trên lưới của Tổng công ty Điện Lực Miền Nam, Miền Bắc. Có đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm độc lập điển hình do phòng thí nghiệm độc lập (bên thứ 3) cấp. Đang được các nhà sản xuất tủ bảng điện lớn ở Việt Nam tin dùng như LSIS, Á Châu (ACIT), SEE, INDECO

Ứng dụng: trong đo lường dòng điện, điện áp, bảo vệ. Dải điện áp lên đến 24kV AC 50/60Hz trong hệ thống lưới điện điện lực, tòa nhà.

Tiêu chuẩn: IEC 60044-1

Dải điện áp: 3.6kV-24kV, 36kV

Biến áp biến dòng

 

Thông số Biến áp biến dòng

Một số mã hàng hay dùng:

Tên hàng Thông số kỹ thuật
BUSHING LSB-1212W,17.5KV95BIL,1250A,25KA,1-12TX60,AxB: 1-65x17mm
BUSHING LSB-1231W,17.5KV95BIL,3000A,25KA,2-12Tx100,AxB: 2-105x17mm
BUSHING LSB-2006W,24KV125BIL,630A,25KA,W/KERI,1-6TX50,AxB: 1-55x11mm
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,1200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,1200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,125/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,150/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,400/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,400/5A,15VA,5P10,25kA/1S,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,500/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,75/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-411A,BIL:7.2/20/60kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-411A,BIL:7.2/20/60kV,50/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-421A,BIL:7.2/20/60kV,40/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,250/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,250/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,400/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,400/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,50/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,75/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,100/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,1200/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,40/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,500/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,600/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,7.2kV,BIL:20/60kV,20/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE,ENGLISH,TROPIC/HUMIDITY
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,100/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,150/5A,15VA,5P20,25kA,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,40/5A,15VA,0.5CL,12.5kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,40/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,50/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,75/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,750/5A,15VA,5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A2,BIL:24/50/125kV,750/5-5A,15/15VA,5P20/5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A2W,24kV,300/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P10,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A2W,24kV,500/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,17.5kV,1200/5A,15VA,5P20,25kA/1S,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,17.5kV,1200/5A,15VA,5P20,25kA/1S,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,17.5kV,250/5A,15VA,5P20,25kA/1S,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,150/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,30/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,300/5A,15VA,5P20,25kA/3S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,40/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,BIL:50/125kV,200/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,BIL:50/125kV,500/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,BIL:50/125kV,500/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P2,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,1200/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,150/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P2,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,200-400/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,200-400/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,250-500/5,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P1,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,300/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,400/5A,15VA,5P20,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,60/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P2,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,75/5A,15VA,5P10,12.5kA,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,75/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P2,W/Rid (Wing)
CT LSC-621A,24kV,BIL:50/125kV,100/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-621A,24kV,BIL:50/125kV,100/5A,50VA,5P10,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-621A2W,BIL:24/50/125kV,100-200/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P15,20kA/3S,2 CORES,50Hz,2ND TB:P1
CT LSC-621AW,24kV,100/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-621AW,24kV,150/5A,15VA,5P20,25kA/3S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-621AW,24kV,80/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-621AW,24kV,BIL:50/125kV,75/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT YHBC-12,24kV,BIL:50/125kV,1500/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,ф116
CT YHBC-12,24kV,BIL:50/125kV,2000/5A,30VA,5P20,40kA,60Hz,ф116
CT YHBC-13S,24kV,BIL:50/125kV,2000/5-5A,30/30VA,5P20/5P20,40kA,60Hz,ф116
CT YHBC-3S,13.8kV,100/5A,C20,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,150/5A,C50,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,200/5A,C50,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,2000/5A,C200,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,300/5A,C50,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,400/5A,C50,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,75/5A,C20,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-5S,13.8kV,50/5A,C20,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-6,12kV,50/5A,C20,40kA/1s,1 CORE,60Hz,ф116,ANSI STANDARD
CT YHBC-9L,12kV,3200/1-1A,30/30VA,5P20/5P20,50kA/1S,2 CORES,50Hz,K-SIDE,ф134,R:13Ohm,Vk:800V
CT YHCEI-12ARN,3.6kV,600/5-5A,15/15VA,5P10/5P10,25kA/1S,2 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-12ARN,BIL:3.6/10/40kV,100/5A,40VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-20ARSN(W),24kV,100/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-20ARSN(W),24kV,120/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-20ARSN(W),24kV,120/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-20ARSN(W),24kV,75/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-20ARSN,24kV,100/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,24kV,100/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,24kV,40/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,24kV,50/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,24kV,500/5-5A,40/40VA,1.0CL/5P10,25kA/1S,2 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,BIL:3.6/10/40kV,50/5A,40VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-21AR,36kV,200/5-5-5A,30/30/30VA,0.5CL/5P10/5P10,25kA/1S,3 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-21AR,BIL:24/50/125kV,20/5A,15VA,5P20,25kA,60Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-21AR,BIL:3.6/10/40kV,15/5A,40VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),24kV,100-250-400/1-1-1A,20/20/20VA,0.2CL/5P20/5P20,31.5kA/1S,3 CORES,50/60Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),24kV,30/5-5A,15/15VA,1.0CL/5P10,25kA/1S,2 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),24kV,30/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),24kV,30/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),24kV,40/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),24kV,40/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),24kV,40-100/1-1A,20/20VA,0.2CL/5P20,31.5kA/1S,2 CORES,50/60Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),24kV,50-150-350/1-1A,20/20VA,0.2CL/5P20,31.5kA/1S,2 CORES,50/60Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),BIL:17.5/38/95kV,30/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),BIL:24/50/125kV,150-300/5-5A,10-20VA/10-20VA,1.0CL/10P20,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),BIL:24/50/125kV,30-60/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P10,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),BIL:24/50/125kV,75/5-5A,10/20VA,1.0CL/10P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),BIL:24/50/125kV,75-150/5-5A,20/20VA,1.0CL/10P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR,24kV,30/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR,24kV,30/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR,24kV,40/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR,24kV,50/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-24AR(W),24kV,150/5A,10VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,150/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,400/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-24AR(W),24kV,500/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,500/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,500/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,120/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,120/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,120/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,150/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,150/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,400-800/5-5A,15/15VA,0.5CL/0.5CL,25kA/1S,2 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,75/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,BIL:24/50/125kV,250/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,1000/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,1000/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,275/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,275/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,500/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,500/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,500/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-25AR,24kV,30/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-25AR,BIL:24/50/125kV,100-150/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-25AR,BIL:24/50/125kV,75-100/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-31AR(W),BIL:36/70/170kV,100-200-300/1-1A,20/20VA,0.2CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,50/60Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-31AR(W),BIL:36/70/170kV,200/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,40kA/1s,2 CORES,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-6ARN,3.6kV,15/5A,15VA,5P20,75In,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-6ARN,3.6kV,75/5A,15VA,5P20,75In,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-6ARN,BIL:3.6/10/40kV,350/5A,40VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-7ASR,3.6kV,200/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-7ASR,3.6kV,300/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-7ASR,3.6kV,400/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-7ASR,3.6kV,800/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
GPT YHGP-24N,15(22)/R3/0.11/R3/0.19/3kV,100/100VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
GPT YHGP-24N,22/R3/0.11/R3/0.19/3kV,100/100VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s,WITHOUT FUSE
GPT YHGP-24N,22/R3/0.11/R3/0.19/3kV,200/500VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE
GPT YHGP-6-D1N,3.3/R3/0.11/R3/0.19/3kV,100/200VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
GPT YHGP-6-D1N,3.3/R3/0.11/R3/0.19/3kV,50/100VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s,W/FUSE
GPT YHGP-6-D1N,4.15/R3/0.11/R3/0.19/3kV,BIL:7.2/20/60kV,50/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
GPT YHGP-6-D3N,6.6/R3/0.11/R3/0.19/3kV,200/500VA,1.0CL,3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
MOF YHM-013,PT:22/R3/0.11/R3kV,CT:75-150/5A,50Hz,3P4W,0.5CL,25VA,OIL TYPE
MOF YHM-09S,13200/110V,750/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,OIL TYPE,L SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,1500/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,250/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,400/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,MOLD TYPE,LR SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,50/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,75In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,500/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,75/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24-2,3P,PT:22.9/R3/0.19/R3kV,3x25VA,CT:150/5A,40IN,3x25VA,60Hz,3P4W,MOLD TYPE,KR SIDE
MOF YHM-25,PT:13.2/R3/0.19/R3kV,CT:500/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13.8/R3/0.19/R3kV,CT:1200/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13.8/R3/0.19/R3kV,CT:1200/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:100/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:300/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:300/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:600/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:600/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
PT YH(G)P-24NFE,22.9/R3/0.19/R3kV,BIL:24/50/125kV,200VA,1.0CL,50/60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT YHGP-24,22/R3/0.11/R3/0.11/R3/0.11/3kV,BIL:24/50/125kV,30/30/10VA,0.5CL/3P/3P,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,BLOCK TYPE
PT YHGP-36NFE,33/R3/0.11/R3/0.11/3kV,100/100VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,WITHOUT FUSE,PRIMARY TERMINAL WITH SPRING
PT YHP-12N,6.6/R3/0.11/R3kV,BIL:7.2/20/60kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT YHP-24,23/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,100/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24,7200/120V,75VA,0.3YCL,60Hz,1.2Vn/CONT,ANSI STANDARD
PT YHP-24N,13.8/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.2CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE
PT YHP-24N,13.8/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.2CL/3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE
PT YHP-24N,22.9/R3/0.19/R3kV,100VA,1.0CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT YHP-24N,22.9/R3/0.19/R3kV,200VA,1.0CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3kV,50VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24N,24/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,20/20VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT YHP-24N,24/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT YHP-24NFE,20/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,20/R3/190/R3V,BIL:24/50/125kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22.9/R3/0.19/R3kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22.9/R3/0.19/R3kV,100VA,1.0CL,60Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h
PT YHP-24NFE,22.9/R3/0.19/R3kV,200VA,1.0CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,10/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,10/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30VA,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30VA,3P,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.19/R3kV,BIL:24/50/125kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,24/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-36N,22.9/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,BIL:36/70/170kV,100/100VA,0.2CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE
PT YHP-36N,22.9/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,BIL:36/70/170kV,30/30VA,0.2CL/3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE
PT YHP-6-D1N,3.3/R3/0.19/R3kV,BIL:3.6/10/40kV,100VA,1.0CL,60Hz,1.5Vn/30s
PT YHP-6-D1N,6.6/R3/0.19/R3kV,BIL:7.2/20/60kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
VD YHVD-24(3 YHVD + 1 INDICATOR),24KV,W/KERI
ZCT YHBC-1,135Ø,CURR.RATIO:50/5A,C20,50/60Hz
ZCT YHZC-2,110Ø,CURR.RATIO:200mA/1.5mA,RATED CURR:600A,60Hz
ZCT YHZC-2,110Ø,CURR.RATIO:50/5A,5VA,10P5,50/60Hz
ZCT YHZC-4-1,0.6kV,200Ø,CURR.RATIO:200/1.5mA,50/60Hz

Công ty TNHH TM & KT Á Châu là công ty chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm thiết bị điện công nghiệp, đèn chiếu sáng công nghiệp. Sản phẩm ATEn cung cấp có chất lượng cao, sử dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia, các khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ… các dự án cần chất lượng sản phẩm cao giá thành hợp lý. Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều xuất sứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ xuất sứ (Certificate of Original), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quantity and Quality), Biên bản thí nghiệm nhà sản xuất ( Test report).

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Biến áp, biến dòng trung thế YOUNGHWA/ KOREA

Tên sản phẩm: Biến áp, biến dòng trung thế YOUNGHWA/ KOREA

Mô tả: CT: YHCEI-24AR, YHCEI-20ARSN, YHCEI-23AR, VT: YH(G)P-24N

Nhãn hiệu/Xuất xứ: YOUNG_HWA/ KOREA

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Biến áp, biến dòng trung thế YOUNGHWA/ KOREA

Biến áp, biến dòng trung thế Younghwa sản xuất dùng cho đo lường, bảo vệ, loại khô, đúc Epoxy . Đã được sử dụng trên lưới của Tổng công ty Điện Lực Miền Nam, Miền Bắc. Có đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm độc lập điển hình do phòng thí nghiệm độc lập (bên thứ 3) cấp. Đang được các nhà sản xuất tủ bảng điện lớn ở Việt Nam tin dùng như LSIS, Á Châu (ACIT), SEE, INDECO

Ứng dụng: trong đo lường dòng điện, điện áp, bảo vệ. Dải điện áp lên đến 24kV AC 50/60Hz trong hệ thống lưới điện điện lực, tòa nhà.

Tiêu chuẩn: IEC 60044-1

Dải điện áp: 3.6kV-24kV, 36kV

Biến áp biến dòng

 

Thông số Biến áp biến dòng

Một số mã hàng hay dùng:

Tên hàng Thông số kỹ thuật
BUSHING LSB-1212W,17.5KV95BIL,1250A,25KA,1-12TX60,AxB: 1-65x17mm
BUSHING LSB-1231W,17.5KV95BIL,3000A,25KA,2-12Tx100,AxB: 2-105x17mm
BUSHING LSB-2006W,24KV125BIL,630A,25KA,W/KERI,1-6TX50,AxB: 1-55x11mm
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,1200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,1200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,125/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,150/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,250/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,400/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,400/5A,15VA,5P10,25kA/1S,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,500/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-401A,BIL:7.2/20/60kV,75/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-411A,BIL:7.2/20/60kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-411A,BIL:7.2/20/60kV,50/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-421A,BIL:7.2/20/60kV,40/5A,15VA,5P10,20kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,250/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,250/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,400/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,400/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,50/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,75/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,100/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,1200/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,40/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,500/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,24kV,BIL:50/125kV,600/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,7.2kV,BIL:20/60kV,20/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE,ENGLISH,TROPIC/HUMIDITY
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,100/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,150/5A,15VA,5P20,25kA,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,40/5A,15VA,0.5CL,12.5kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,40/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,50/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,75/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-611A,BIL:24/50/125kV,750/5A,15VA,5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A2,BIL:24/50/125kV,750/5-5A,15/15VA,5P20/5P20,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A2W,24kV,300/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P10,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611A2W,24kV,500/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,17.5kV,1200/5A,15VA,5P20,25kA/1S,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,17.5kV,1200/5A,15VA,5P20,25kA/1S,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,17.5kV,250/5A,15VA,5P20,25kA/1S,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,150/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,30/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,300/5A,15VA,5P20,25kA/3S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,40/5A,15VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,BIL:50/125kV,200/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,BIL:50/125kV,500/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,24kV,BIL:50/125kV,500/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P2,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,1200/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,150/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P2,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,200-400/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,200-400/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,250-500/5,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P1,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,300/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,400/5A,15VA,5P20,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,60/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P2,W/Rid (Wing)
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,75/5A,15VA,5P10,12.5kA,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-611AW,BIL:24/50/125kV,75/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,2ND TB:P2,W/Rid (Wing)
CT LSC-621A,24kV,BIL:50/125kV,100/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,P2-SIDE
CT LSC-621A,24kV,BIL:50/125kV,100/5A,50VA,5P10,25kA,60Hz,P1-SIDE
CT LSC-621A2W,BIL:24/50/125kV,100-200/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P15,20kA/3S,2 CORES,50Hz,2ND TB:P1
CT LSC-621AW,24kV,100/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-621AW,24kV,150/5A,15VA,5P20,25kA/3S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-621AW,24kV,80/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT LSC-621AW,24kV,BIL:50/125kV,75/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P1-SIDE
CT YHBC-12,24kV,BIL:50/125kV,1500/5A,30VA,5P20,25kA,60Hz,ф116
CT YHBC-12,24kV,BIL:50/125kV,2000/5A,30VA,5P20,40kA,60Hz,ф116
CT YHBC-13S,24kV,BIL:50/125kV,2000/5-5A,30/30VA,5P20/5P20,40kA,60Hz,ф116
CT YHBC-3S,13.8kV,100/5A,C20,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,150/5A,C50,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,200/5A,C50,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,2000/5A,C200,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,300/5A,C50,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,400/5A,C50,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-3S,13.8kV,75/5A,C20,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-5S,13.8kV,50/5A,C20,40KA/1S,1 CORE,60Hz,ANSI STANDARD
CT YHBC-6,12kV,50/5A,C20,40kA/1s,1 CORE,60Hz,ф116,ANSI STANDARD
CT YHBC-9L,12kV,3200/1-1A,30/30VA,5P20/5P20,50kA/1S,2 CORES,50Hz,K-SIDE,ф134,R:13Ohm,Vk:800V
CT YHCEI-12ARN,3.6kV,600/5-5A,15/15VA,5P10/5P10,25kA/1S,2 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-12ARN,BIL:3.6/10/40kV,100/5A,40VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-20ARSN(W),24kV,100/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-20ARSN(W),24kV,120/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-20ARSN(W),24kV,120/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-20ARSN(W),24kV,75/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-20ARSN,24kV,100/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,24kV,100/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,24kV,40/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,24kV,50/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,24kV,500/5-5A,40/40VA,1.0CL/5P10,25kA/1S,2 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-20ARSN,BIL:3.6/10/40kV,50/5A,40VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-21AR,36kV,200/5-5-5A,30/30/30VA,0.5CL/5P10/5P10,25kA/1S,3 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-21AR,BIL:24/50/125kV,20/5A,15VA,5P20,25kA,60Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-21AR,BIL:3.6/10/40kV,15/5A,40VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),24kV,100-250-400/1-1-1A,20/20/20VA,0.2CL/5P20/5P20,31.5kA/1S,3 CORES,50/60Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),24kV,30/5-5A,15/15VA,1.0CL/5P10,25kA/1S,2 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),24kV,30/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),24kV,30/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),24kV,40/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),24kV,40/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),24kV,40-100/1-1A,20/20VA,0.2CL/5P20,31.5kA/1S,2 CORES,50/60Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),24kV,50-150-350/1-1A,20/20VA,0.2CL/5P20,31.5kA/1S,2 CORES,50/60Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),BIL:17.5/38/95kV,30/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,60Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),BIL:24/50/125kV,150-300/5-5A,10-20VA/10-20VA,1.0CL/10P20,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),BIL:24/50/125kV,30-60/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P10,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-23AR(W),BIL:24/50/125kV,75/5-5A,10/20VA,1.0CL/10P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR(W),BIL:24/50/125kV,75-150/5-5A,20/20VA,1.0CL/10P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-23AR,24kV,30/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR,24kV,30/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR,24kV,40/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-23AR,24kV,50/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-24AR(W),24kV,150/5A,10VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,150/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,400/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-24AR(W),24kV,500/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,500/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24AR(W),24kV,500/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,120/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,120/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,120/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,150/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,150/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,200/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,400-800/5-5A,15/15VA,0.5CL/0.5CL,25kA/1S,2 CORES,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,24kV,75/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24AR,BIL:24/50/125kV,250/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,1000/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,1000/5A,15VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,275/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,275/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,500/5A,15VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,500/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-24ASR,24kV,500/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-25AR,24kV,30/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-25AR,BIL:24/50/125kV,100-150/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-25AR,BIL:24/50/125kV,75-100/5A,40VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT YHCEI-31AR(W),BIL:36/70/170kV,100-200-300/1-1A,20/20VA,0.2CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,50/60Hz,P2-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-31AR(W),BIL:36/70/170kV,200/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,40kA/1s,2 CORES,50Hz,L-SIDE,W/Rid (Wing)
CT YHCEI-6ARN,3.6kV,15/5A,15VA,5P20,75In,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-6ARN,3.6kV,75/5A,15VA,5P20,75In,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-6ARN,BIL:3.6/10/40kV,350/5A,40VA,5P10,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT YHCEI-7ASR,3.6kV,200/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,L-SIDE
CT YHCEI-7ASR,3.6kV,300/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-7ASR,3.6kV,400/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
CT YHCEI-7ASR,3.6kV,800/5A,15VA,5P20,12.5kA/1S,1 CORE,50Hz,K-SIDE
GPT YHGP-24N,15(22)/R3/0.11/R3/0.19/3kV,100/100VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
GPT YHGP-24N,22/R3/0.11/R3/0.19/3kV,100/100VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s,WITHOUT FUSE
GPT YHGP-24N,22/R3/0.11/R3/0.19/3kV,200/500VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE
GPT YHGP-6-D1N,3.3/R3/0.11/R3/0.19/3kV,100/200VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
GPT YHGP-6-D1N,3.3/R3/0.11/R3/0.19/3kV,50/100VA,1.0CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s,W/FUSE
GPT YHGP-6-D1N,4.15/R3/0.11/R3/0.19/3kV,BIL:7.2/20/60kV,50/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
GPT YHGP-6-D3N,6.6/R3/0.11/R3/0.19/3kV,200/500VA,1.0CL,3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
MOF YHM-013,PT:22/R3/0.11/R3kV,CT:75-150/5A,50Hz,3P4W,0.5CL,25VA,OIL TYPE
MOF YHM-09S,13200/110V,750/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,OIL TYPE,L SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,1500/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,250/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,400/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,MOLD TYPE,LR SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,50/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,75In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,500/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24,13200/110V,75/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40IN,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-24-2,3P,PT:22.9/R3/0.19/R3kV,3x25VA,CT:150/5A,40IN,3x25VA,60Hz,3P4W,MOLD TYPE,KR SIDE
MOF YHM-25,PT:13.2/R3/0.19/R3kV,CT:500/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13.8/R3/0.19/R3kV,CT:1200/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13.8/R3/0.19/R3kV,CT:1200/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:100/5A,60Hz,3P4W,0.5W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:300/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:300/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:600/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P1 SIDE (2nd TERMINAL)
MOF YHM-25,PT:13200/110V,CT:600/5A,60Hz,3P4W,0.3W,CT:3x25VA,VT:3x25VA,40In,MOLD TYPE,P2 SIDE (2nd TERMINAL)
PT YH(G)P-24NFE,22.9/R3/0.19/R3kV,BIL:24/50/125kV,200VA,1.0CL,50/60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT YHGP-24,22/R3/0.11/R3/0.11/R3/0.11/3kV,BIL:24/50/125kV,30/30/10VA,0.5CL/3P/3P,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,BLOCK TYPE
PT YHGP-36NFE,33/R3/0.11/R3/0.11/3kV,100/100VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,WITHOUT FUSE,PRIMARY TERMINAL WITH SPRING
PT YHP-12N,6.6/R3/0.11/R3kV,BIL:7.2/20/60kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT YHP-24,23/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,100/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24,7200/120V,75VA,0.3YCL,60Hz,1.2Vn/CONT,ANSI STANDARD
PT YHP-24N,13.8/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.2CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE
PT YHP-24N,13.8/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.2CL/3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE
PT YHP-24N,22.9/R3/0.19/R3kV,100VA,1.0CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT YHP-24N,22.9/R3/0.19/R3kV,200VA,1.0CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3kV,50VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24N,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s
PT YHP-24N,24/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,20/20VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT YHP-24N,24/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT YHP-24NFE,20/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,20/R3/190/R3V,BIL:24/50/125kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22.9/R3/0.19/R3kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22.9/R3/0.19/R3kV,100VA,1.0CL,60Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h
PT YHP-24NFE,22.9/R3/0.19/R3kV,200VA,1.0CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,10/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,10/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30VA,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30VA,3P,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,1.0CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,22/R3/0.19/R3kV,BIL:24/50/125kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-24NFE,24/R3/0.11/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,30/30VA,0.5CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,GUN TYPE
PT YHP-36N,22.9/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,BIL:36/70/170kV,100/100VA,0.2CL/3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE
PT YHP-36N,22.9/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,BIL:36/70/170kV,30/30VA,0.2CL/3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE
PT YHP-6-D1N,3.3/R3/0.19/R3kV,BIL:3.6/10/40kV,100VA,1.0CL,60Hz,1.5Vn/30s
PT YHP-6-D1N,6.6/R3/0.19/R3kV,BIL:7.2/20/60kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
VD YHVD-24(3 YHVD + 1 INDICATOR),24KV,W/KERI
ZCT YHBC-1,135Ø,CURR.RATIO:50/5A,C20,50/60Hz
ZCT YHZC-2,110Ø,CURR.RATIO:200mA/1.5mA,RATED CURR:600A,60Hz
ZCT YHZC-2,110Ø,CURR.RATIO:50/5A,5VA,10P5,50/60Hz
ZCT YHZC-4-1,0.6kV,200Ø,CURR.RATIO:200/1.5mA,50/60Hz

Công ty TNHH TM & KT Á Châu là công ty chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm thiết bị điện công nghiệp, đèn chiếu sáng công nghiệp. Sản phẩm ATEn cung cấp có chất lượng cao, sử dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia, các khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ… các dự án cần chất lượng sản phẩm cao giá thành hợp lý. Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều xuất sứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ xuất sứ (Certificate of Original), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quantity and Quality), Biên bản thí nghiệm nhà sản xuất ( Test report).