SẢN PHẨM

Trang chủ >> Biến dòng biến áp trung thế CTE TECH

Tên sản phẩm: Biến dòng biến áp trung thế CTE TECH

Mô tả: Biến dòng biến áp trung thế: WS-65R, 2WD-122R, WD-124R, 2WD-121DR, 2WD-242R, 2WD-123R, GPE-12N, 2WD-241WDR, 2WD-241WMR, GPE-24N

Nhãn hiệu/Xuất xứ: CTE TECH/ Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Biến dòng biến áp trung thế CTE TECH

Ứng dụng: Biến dòng biến áp trung thế được sử dụng trong đo lường dòng điện, điện áp, bảo vệ. Dải điện áp lên đến 24kV AC 50/60Hz trong hệ thống lưới điện điện lực, tòa nhà.

Tiêu chuẩn: IEC 60044-1

Dải điện áp: 3.6kV-24kV

Một số mã hàng hổ biến: WS-65R, 2WD-122R, WD-124R, 2WD-121DR, 2WD-242R, 2WD-123R, GPE-12N, 2WD-241WDR, 2WD-241WMR, GPE-24N

Biến dòng biến áp trung thế CTE TECH

Chi tiết thông số kỹ thuật một số mã hàng phổ biến hay dùng:

Type Mã hàng Thông số kỹ thuật Nhà sản xuất
CT 7.2kV WS-65R BIL:7.2/20/60kV,300/1A,15VA,5P20,40kA/1s,1 CORE,60Hz,L-SIDE,CTE TECH/KOREA CTE TECH/KOREA
CT 7.2kV 2WD-122R BIL:7.2/20/60kV,300/1-1A,15/15VA,1.0CL/5P20(1.0CL),40kA/1s,2 CORES,50Hz,2ND TB:P2 CTE TECH/KOREA
CT 12kV WD-124R BIL:12/28/75kV,2000/1A,30VA,PX(Vk>=500V,Rct<=16 Ohm),50kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 12kV 2WD-121DR BIL:12/28/75kV,300-600/1-1A,7.5-15/7.5-15VA,0.2FS4/5P20,31.5kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 12kV 2WD-121DR BIL:12/28/75kV,300-600/1-1A,15/15VA,0.2CL/5P20,31.5kA/1S,2 CORES,50Hz,2ND TB:P2 CTE TECH/KOREA
CT 12kV 2WD-242R BIL:12/28/75kV,50/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,50kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 12kV 2WD-123R BIL:12/28/75kV,160/1-1A,15/15VA,0.5FS10/5P20,50kA/3S,2 CORES,50Hz,2ND TB:P2 CTE TECH/KOREA
PT 12kV GPE-12N 5.5/R3/0.11/R3kV,BIL:7.2/20/60kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE CTE TECH/KOREA
CT 24kV 2WD-241WDR BIL:24/50/125kV,300-600/1-1A,15-15/15-15VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 24kV 2WD-241WMR BIL:24/50/125kV,200-400-600/1-1A,10-20-30/10-20-30VA,0.5FS10/5P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 24kV 2WD-241DR BIL:24/50/125kV,1000-2000/5-5A,20/20VA,0.5CL/5P20,50kA/1S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE CTE TECH/KOREA
PT 24kV GPE-24N 22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s CTE TECH/KOREA
PT 24kV GPE-24N 20/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s CTE TECH/KOREA

1, Biến dòng trung thế WD-242W(R) (CT trong nhà): dải điện áp 7.2KV to 24KV

Biến dòng trung thế mã WD-242W(R)

2. Biến dòng trung thế WD-241W(R) (CT trong nhà): dải điện áp 7.2KV to 24KV

Biến dòng trung thế mã WD-241W(R)-Spec

 

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Biến dòng biến áp trung thế CTE TECH

Tên sản phẩm: Biến dòng biến áp trung thế CTE TECH

Mô tả: Biến dòng biến áp trung thế: WS-65R, 2WD-122R, WD-124R, 2WD-121DR, 2WD-242R, 2WD-123R, GPE-12N, 2WD-241WDR, 2WD-241WMR, GPE-24N

Nhãn hiệu/Xuất xứ: CTE TECH/ Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Biến dòng biến áp trung thế CTE TECH

Ứng dụng: Biến dòng biến áp trung thế được sử dụng trong đo lường dòng điện, điện áp, bảo vệ. Dải điện áp lên đến 24kV AC 50/60Hz trong hệ thống lưới điện điện lực, tòa nhà.

Tiêu chuẩn: IEC 60044-1

Dải điện áp: 3.6kV-24kV

Một số mã hàng hổ biến: WS-65R, 2WD-122R, WD-124R, 2WD-121DR, 2WD-242R, 2WD-123R, GPE-12N, 2WD-241WDR, 2WD-241WMR, GPE-24N

Biến dòng biến áp trung thế CTE TECH

Chi tiết thông số kỹ thuật một số mã hàng phổ biến hay dùng:

Type Mã hàng Thông số kỹ thuật Nhà sản xuất
CT 7.2kV WS-65R BIL:7.2/20/60kV,300/1A,15VA,5P20,40kA/1s,1 CORE,60Hz,L-SIDE,CTE TECH/KOREA CTE TECH/KOREA
CT 7.2kV 2WD-122R BIL:7.2/20/60kV,300/1-1A,15/15VA,1.0CL/5P20(1.0CL),40kA/1s,2 CORES,50Hz,2ND TB:P2 CTE TECH/KOREA
CT 12kV WD-124R BIL:12/28/75kV,2000/1A,30VA,PX(Vk>=500V,Rct<=16 Ohm),50kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 12kV 2WD-121DR BIL:12/28/75kV,300-600/1-1A,7.5-15/7.5-15VA,0.2FS4/5P20,31.5kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 12kV 2WD-121DR BIL:12/28/75kV,300-600/1-1A,15/15VA,0.2CL/5P20,31.5kA/1S,2 CORES,50Hz,2ND TB:P2 CTE TECH/KOREA
CT 12kV 2WD-242R BIL:12/28/75kV,50/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,50kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 12kV 2WD-123R BIL:12/28/75kV,160/1-1A,15/15VA,0.5FS10/5P20,50kA/3S,2 CORES,50Hz,2ND TB:P2 CTE TECH/KOREA
PT 12kV GPE-12N 5.5/R3/0.11/R3kV,BIL:7.2/20/60kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT,1.9Vn/8h,WITHOUT FUSE,BLOCK TYPE CTE TECH/KOREA
CT 24kV 2WD-241WDR BIL:24/50/125kV,300-600/1-1A,15-15/15-15VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 24kV 2WD-241WMR BIL:24/50/125kV,200-400-600/1-1A,10-20-30/10-20-30VA,0.5FS10/5P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE CTE TECH/KOREA
CT 24kV 2WD-241DR BIL:24/50/125kV,1000-2000/5-5A,20/20VA,0.5CL/5P20,50kA/1S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE CTE TECH/KOREA
PT 24kV GPE-24N 22/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s CTE TECH/KOREA
PT 24kV GPE-24N 20/R3/0.11/R3kV,BIL:24/50/125kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/30s CTE TECH/KOREA

1, Biến dòng trung thế WD-242W(R) (CT trong nhà): dải điện áp 7.2KV to 24KV

Biến dòng trung thế mã WD-242W(R)

2. Biến dòng trung thế WD-241W(R) (CT trong nhà): dải điện áp 7.2KV to 24KV

Biến dòng trung thế mã WD-241W(R)-Spec