SẢN PHẨM

Trang chủ >> Biến dòng biến áp trung thế CHiNT

Tên sản phẩm: Biến dòng biến áp trung thế CHiNT

Mô tả: LZZB8-35A, LZZBJ9-10AGY, LZZBJ77-20220b2

Nhãn hiệu/Xuất xứ: CHiNT/ China

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Biến dòng, biến áp trung thế CHiNT

Máy Biến dòng, biến áp trung thế CHINT cho đo lường, bảo vệ, loại khô, đúc Epoxy do CHiNT- CHINA sản xuất với chất lượng cao mà giá thành hợp lý. Đã được sử dụng trên lưới của Tổng công ty Điện Lực Miền Nam, Miền Bắc. Có đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm độc lập điển hình do phòng thí nghiệm độc lập (bên thứ 3) cấp. Đang được các nhà sản xuất tủ bảng điện lớn ở Việt Nam tin dùng như LSIS, Á Châu (ACIT), SEE, INDECO

Điện áp 6~35kV

Thông số:

 

Thông số Biến dòng biến áp

Một số mã hàng phổ biến:

Tên Thông số kỹ thuật
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,200-400/1-1A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,200-400/1-1A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,200-400-800/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,400-600-800/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,400-600-800/1-1A,30/30VA,0.5CL/5P20,31.5kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,600-1000/1-1-1A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,600-1200/1-1-1A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,600-800-1200/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,800-1000-1200/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,800-1000-1200/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,31.5kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35B,40.5kV,300-600/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 40.5kV LZZBJ77-35NH,40.5kV,400-600-800/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,100/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,200/5-5A,10/10VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,200-400-600/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,30/5A,10VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,400-600/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,400-800/1-1A,15/15VA,0.5FS10/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,50/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,50/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,500/5A,30VA,0.5CL,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,500/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,500/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,50-100/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,20kA/1S,2 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,50-100/5-5A,7.5/15VA,0.5CL/5P20,20kA/1S,2 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,75/5A,10VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,75/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,200-400/1-1A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,300-600/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,300-600/1-1A,20/20VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,300-600/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,300-600-1200/1-1-1A,20/20/20VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,400-800-1200/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,600-1200/1-1A,20/20VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,600-800-1000/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/2 NH,24kV,1200-1600-2000/1-1-1A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/2 NH,24kV,1250-2500/1-1-1A,15/15/15VA,0.5FS10/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/2 NH,24kV,1250-2500/1-1A,15/15VA,0.5FS10/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/2 NH,24kV,1600-2000/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,100-200-400/1-1-1A,20/20/20VA,0.2CL/5P20/5P20,16kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,100-200-450/5-5-5A,20/20/20VA,0.2CL/5P20/5P20,16kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,1200-1600-2000/1-1-1A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,1200-1600-2000/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,1200-1600-2000/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,50-150-450/5-5A,20/20VA,0.2CL/5P20,16kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,50-250/1-1A,15/10VA,0.2CL/5P20,16kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,800-1200-1600/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,800-1200-2000A/5-5-5A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,50Hz,P1-SIDE,SEE ATTACHED DRAWING FOR DETAIL
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,100-200-450/5-5A,20/20VA,0.2CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,100-600/1-1A,15/10VA,0.2CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,1200-1800/5-5-5A,10/10/10VA,0.2CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,150-300-600-1000/1-1-1A,15/10/10VA,0.2CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,200-400/5-5-5A,10/10/10VA,0.2CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,600-1200/5-5-5A,20/20/20VA,0.2CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,150-300/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,300-600/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,L-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,400-800/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,500-1000/5-5-5A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,500-1000/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,120/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,1200/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,1200/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,40/5A,15VA,5P10,75In,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,150/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,200/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,250/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,300/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,600/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,600/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/175b/2,7.2kV,2000/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/175b/2,7.2kV,2000/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/175b/2,7.2kV,2000/5A,30VA,5P10,40KA/1S,50Hz,P1-SIDE
GPT 6.6kV JDZX10-6,6.6/R3/0.11/R3/0.11/3kV,100/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
GPT 35kV JDZX77-35NH,35/R3/0.11/R3/0.11/3kV,100/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
GPT 35kV JDZX77-35NH,38.5/R3/0.11/R3/0.11/3kV,100/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT JDZX10-10B,6/0.11kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.9Un/30s
PT JDZX10-10B,6/0.11kV,50VA,1.0CL,50Hz,1.9Un/30s
PT JDZX77-20,13.8/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,30/30VA,0.2CL/3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,13.8/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,30/30VA,0.5CL,3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,13.8/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,13.8/R3/0.115/R3kV,30VA,0.2CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,INSULATION LEVEL:24/65/125kV
PT JDZX77-20,22.9/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,30/30VA,0.2CL/3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,22.9/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,30/30VA,0.5CL,3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,22/R3/0.11/R3kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.9Un/30s
PT JDZX77-20,22/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.9Un/30s
PT JDZX77-20,22/R3/0.11/R3kV,75VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,23/R3/0.11/R3kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT NPTX-20,22/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
ZCT LXK-Ø120,120Ø,CURR.RATIO:100/5A,5VA,10P5,50Hz
ZCT LXK-Ø120,120Ø,CURR.RATIO:30/1A,0.5VA,10P5,50Hz
ZCT LXK-Ø200,200Ø,CURR.RATIO:100/5A,5VA,10P5,50Hz
ZCT LXK-Ø250,240Ø,CURR.RATIO:100/5A,5VA,10P5,50Hz

Công ty TNHH TM & KT Á Châu là công ty chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm thiết bị điện công nghiệp, đèn chiếu sáng công nghiệp. Sản phẩm ATEn cung cấp có chất lượng cao, sử dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia, các khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ… các dự án cần chất lượng sản phẩm cao giá thành hợp lý. Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều xuất sứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ xuất sứ (Certificate of Original), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quantity and Quality), Biên bản thí nghiệm nhà sản xuất ( Test report).

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Biến dòng biến áp trung thế CHiNT

Tên sản phẩm: Biến dòng biến áp trung thế CHiNT

Mô tả: LZZB8-35A, LZZBJ9-10AGY, LZZBJ77-20220b2

Nhãn hiệu/Xuất xứ: CHiNT/ China

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Biến dòng, biến áp trung thế CHiNT

Máy Biến dòng, biến áp trung thế CHINT cho đo lường, bảo vệ, loại khô, đúc Epoxy do CHiNT- CHINA sản xuất với chất lượng cao mà giá thành hợp lý. Đã được sử dụng trên lưới của Tổng công ty Điện Lực Miền Nam, Miền Bắc. Có đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm độc lập điển hình do phòng thí nghiệm độc lập (bên thứ 3) cấp. Đang được các nhà sản xuất tủ bảng điện lớn ở Việt Nam tin dùng như LSIS, Á Châu (ACIT), SEE, INDECO

Điện áp 6~35kV

Thông số:

 

Thông số Biến dòng biến áp

Một số mã hàng phổ biến:

Tên Thông số kỹ thuật
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,200-400/1-1A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,200-400/1-1A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P2-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,200-400-800/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,400-600-800/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,400-600-800/1-1A,30/30VA,0.5CL/5P20,31.5kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,600-1000/1-1-1A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,600-1200/1-1-1A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,600-800-1200/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,800-1000-1200/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35A,40.5kV,800-1000-1200/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,31.5kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 40.5kV LZZB8-35B,40.5kV,300-600/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 40.5kV LZZBJ77-35NH,40.5kV,400-600-800/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,100/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,200/5-5A,10/10VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,200-400-600/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,30/5A,10VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,400-600/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,400-800/1-1A,15/15VA,0.5FS10/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,50/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,50/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,500/5A,30VA,0.5CL,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,500/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,500/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,50-100/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,20kA/1S,2 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,50-100/5-5A,7.5/15VA,0.5CL/5P20,20kA/1S,2 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,75/5A,10VA,0.5CL,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/2 NH,24kV,75/5A,10VA,5P20,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,200-400/1-1A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,300-600/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,300-600/1-1A,20/20VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,300-600/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,300-600-1200/1-1-1A,20/20/20VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,400-800-1200/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,600-1200/1-1A,20/20VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/180b/4 NH,24kV,600-800-1000/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/3S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/2 NH,24kV,1200-1600-2000/1-1-1A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/2 NH,24kV,1250-2500/1-1-1A,15/15/15VA,0.5FS10/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/2 NH,24kV,1250-2500/1-1A,15/15VA,0.5FS10/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/2 NH,24kV,1600-2000/5-5A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/3S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,100-200-400/1-1-1A,20/20/20VA,0.2CL/5P20/5P20,16kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,100-200-450/5-5-5A,20/20/20VA,0.2CL/5P20/5P20,16kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,1200-1600-2000/1-1-1A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,1200-1600-2000/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,1200-1600-2000/1-1A,15/15VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,50Hz,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,50-150-450/5-5A,20/20VA,0.2CL/5P20,16kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,50-250/1-1A,15/10VA,0.2CL/5P20,16kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,800-1200-1600/1-1-1A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 24kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,24kV,800-1200-2000A/5-5-5A,15/15/15VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,50Hz,P1-SIDE,SEE ATTACHED DRAWING FOR DETAIL
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,100-200-450/5-5A,20/20VA,0.2CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,100-600/1-1A,15/10VA,0.2CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,1200-1800/5-5-5A,10/10/10VA,0.2CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,150-300-600-1000/1-1-1A,15/10/10VA,0.2CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,200-400/5-5-5A,10/10/10VA,0.2CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,60Hz,P2-SIDE
CT 17.5kV LZZBJ77-20/220b/4 NH,17.5kV,600-1200/5-5-5A,20/20/20VA,0.2CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,60Hz,P1-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,150-300/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,300-600/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,L-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,400-800/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,500-1000/5-5-5A,30/30/30VA,0.5CL/5P20/5P20,25kA/1S,3 CORES,P1-SIDE
CT 10kV LZZBJ9-10A2,10kV,500-1000/5-5A,30/30VA,0.5CL/5P20,25kA/1S,2 CORES,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,100/5A,15VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,120/5A,15VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,1200/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,1200/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/2,7.2kV,40/5A,15VA,5P10,75In,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,150/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,200/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,250/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,300/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,600/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P1-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/150b/4,7.2kV,600/5A,30VA,5P10,25kA/1S,1 CORE,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/175b/2,7.2kV,2000/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P1-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/175b/2,7.2kV,2000/5A,30VA,5P10,25kA/1S,50Hz,P2-SIDE
CT 7.2kV LZZBJ9-12/175b/2,7.2kV,2000/5A,30VA,5P10,40KA/1S,50Hz,P1-SIDE
GPT 6.6kV JDZX10-6,6.6/R3/0.11/R3/0.11/3kV,100/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
GPT 35kV JDZX77-35NH,35/R3/0.11/R3/0.11/3kV,100/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
GPT 35kV JDZX77-35NH,38.5/R3/0.11/R3/0.11/3kV,100/100VA,0.5CL,3P,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
PT JDZX10-10B,6/0.11kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.9Un/30s
PT JDZX10-10B,6/0.11kV,50VA,1.0CL,50Hz,1.9Un/30s
PT JDZX77-20,13.8/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,30/30VA,0.2CL/3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,13.8/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,30/30VA,0.5CL,3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,13.8/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,13.8/R3/0.115/R3kV,30VA,0.2CL,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s,INSULATION LEVEL:24/65/125kV
PT JDZX77-20,22.9/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,30/30VA,0.2CL/3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,22.9/R3/0.10/R3/0.10/R3kV,30/30VA,0.5CL,3P,60Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,22/R3/0.11/R3kV,100VA,1.0CL,50Hz,1.9Un/30s
PT JDZX77-20,22/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.9Un/30s
PT JDZX77-20,22/R3/0.11/R3kV,75VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT JDZX77-20,23/R3/0.11/R3kV,100VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.5Vn/30s
PT NPTX-20,22/R3/0.11/R3kV,50VA,0.5CL,50Hz,1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
ZCT LXK-Ø120,120Ø,CURR.RATIO:100/5A,5VA,10P5,50Hz
ZCT LXK-Ø120,120Ø,CURR.RATIO:30/1A,0.5VA,10P5,50Hz
ZCT LXK-Ø200,200Ø,CURR.RATIO:100/5A,5VA,10P5,50Hz
ZCT LXK-Ø250,240Ø,CURR.RATIO:100/5A,5VA,10P5,50Hz

Công ty TNHH TM & KT Á Châu là công ty chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm thiết bị điện công nghiệp, đèn chiếu sáng công nghiệp. Sản phẩm ATEn cung cấp có chất lượng cao, sử dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia, các khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ… các dự án cần chất lượng sản phẩm cao giá thành hợp lý. Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều xuất sứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ xuất sứ (Certificate of Original), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quantity and Quality), Biên bản thí nghiệm nhà sản xuất ( Test report).