SẢN PHẨM

Trang chủ >> Bản lề tủ điện CL226

Tên sản phẩm: Bản lề tủ điện CL226

Mô tả: Khóa bản lề Bản lề CL226-1, CL226-2, CL226-2A, CL226-3

Nhãn hiệu/Xuất xứ: Shengjiu/ China

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Tồn kho

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Bản lề tủ điện CL226

Main material and finish: Black powder
Coated ZDC hinge,nickel-plated steel pin
Application: Opening angle 180°

Thông số:

Model: CL226-1  Radial load: 1500N Axial load: 1800N

Model: CL226-2 Radial load: 1200N Axial load: 1300N

Model: CL226-3 Radial load: 1000N Axial load: 1200N

Model: CL226-2A Radial load: 1200N Axial load: 1300N

Embedded screw recommended

Tightening torque : 10N.m

Bản lề tủ điện

Bản lề tủ điện

Download Attachments

  • 1 pdf CL226
    File size: 263 KB

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Bản lề tủ điện CL226

Tên sản phẩm: Bản lề tủ điện CL226

Mô tả: Khóa bản lề Bản lề CL226-1, CL226-2, CL226-2A, CL226-3

Nhãn hiệu/Xuất xứ: Shengjiu/ China

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Tồn kho

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Bản lề tủ điện CL226

Main material and finish: Black powder
Coated ZDC hinge,nickel-plated steel pin
Application: Opening angle 180°

Thông số:

Model: CL226-1  Radial load: 1500N Axial load: 1800N

Model: CL226-2 Radial load: 1200N Axial load: 1300N

Model: CL226-3 Radial load: 1000N Axial load: 1200N

Model: CL226-2A Radial load: 1200N Axial load: 1300N

Embedded screw recommended

Tightening torque : 10N.m

Bản lề tủ điện

Bản lề tủ điện

Download Attachments

  • 1 pdf CL226
    File size: 263 KB