SẢN PHẨM

Trang chủ >> Contact

Tên sản phẩm: Contact

Mô tả:

Nhãn hiệu/Xuất xứ:

Bảo hành:

Tình trạng:

Số lượng:

Thông tin sản phẩm

ASIA TRADING AND ENGINEERING COMPANY LIMITED

Tel:

0973291893

Fax:84.4.37763022

E-mail: aten@thietbidienachau.com.vn or nhatnam@thietbdienachau.com.vn

Website: https://thietbidienachau.com.vn/

Add: Room no 202, TDL building, 22 Lang Ha street, Ha Noi city, Viet Nam.

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Contact

Tên sản phẩm: Contact

Mô tả:

Nhãn hiệu/Xuất xứ:

Bảo hành:

Tình trạng:

Số lượng:

Thông tin sản phẩm

ASIA TRADING AND ENGINEERING COMPANY LIMITED

Tel:

0973291893

Fax:84.4.37763022

E-mail: aten@thietbidienachau.com.vn or nhatnam@thietbdienachau.com.vn

Website: https://thietbidienachau.com.vn/

Add: Room no 202, TDL building, 22 Lang Ha street, Ha Noi city, Viet Nam.