PRODUCTS

Home >> Non-Insulated Ring Terminal (code: JOT)

Product name: Non-Insulated Ring Terminal (code: JOT)

Decription: Đầu cốt tròn hàn kín/ Non-Insulated Ring Terminal (code: JOT)

Maker: JEONO/ Korea

Warranty 12 months

Inventory status: Stock

Quantity: Contact

specification

Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Á Châu, đơn vị phân phối duy nhất các phụ kiện tủ điện chất lượng của hãng JEONO/ Korea tại Việt Nam. Các loại đầu cốt với rất nhiều kiểu dáng, cho các ứng dụng đấu nối khác nhau.

Đầu cốt tròn hàn kín/ Non-Insulated Ring Terminal (code: JOT)

Vật liệu: Material : Electrolytic Copper
Xử lý bề mặt/ Surface : Tin plated
Mối hàn kín/ With  Brazed Seam

Thông số:

PRODUCTS LIST

PRODUCTS

Home >> Non-Insulated Ring Terminal (code: JOT)

Product name: Non-Insulated Ring Terminal (code: JOT)

Decription: Đầu cốt tròn hàn kín/ Non-Insulated Ring Terminal (code: JOT)

Maker: JEONO/ Korea

Warranty 12 months

Inventory status: Stock

Quantity: Contact

specification

Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Á Châu, đơn vị phân phối duy nhất các phụ kiện tủ điện chất lượng của hãng JEONO/ Korea tại Việt Nam. Các loại đầu cốt với rất nhiều kiểu dáng, cho các ứng dụng đấu nối khác nhau.

Đầu cốt tròn hàn kín/ Non-Insulated Ring Terminal (code: JOT)

Vật liệu: Material : Electrolytic Copper
Xử lý bề mặt/ Surface : Tin plated
Mối hàn kín/ With  Brazed Seam

Thông số: