PRODUCTS LIST

Home >> News >> EVN có lãi không nhờ sản xuất… điện

Cho dù giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 (sau khi kiểm toán) cao hơn giá điện thương phẩm bình quân bán ra, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn công bố rằng năm 2014 họ vẫn lãi.

  EVN có lãi không nhờ sản xuất... điện - Ảnh 1

Giá điện năm 2014 đã được kiểm toán. Còn giá điện bình quân thực tế thì vẫn tăng dần qua các năm Ảnh: TL

Như thông lệ mấy năm gần đây, hôm 2-2, Bộ Công thương và EVN tổ chức họp báo công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014.

Giá công bố này được tổ kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh liên bộ và một số Hội điện lực, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tham gia xem xét. Kết quả được tổng hợp từ kiểm tra thực tế tại Công ty mẹ – EVN và một số đơn vị thành viên của EVN.

Theo công bố hôm 2-2, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539,35 đồng/kWh. Giá này xuất phát từ tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 198.000 tỉ đồng. Trong số này, tổng chi phí khâu phát điện là 152.920 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện thương phẩm là 1.188 đồng/kWh; chi phí khâu truyển tải điện là 81,79 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối – bán lẻ điện thương phẩm là 261 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ – quản lý ngành là 7,04 đồng/kWh.

Giá sản xuất kinh doanh điện chỉ bao gồm giá thành sản xuất kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện, không bao gồm lĩnh vực khác.

Với các tính toán nêu trên, doanh thu bán điện năm 2014 là 197.128 tỉ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm là 1.532,55 đồng/kWh, thấp hơn giá thành khoảng 7 đồng/kWh. Giá thành sản xuất kinh doanh điện là 1.539,35 đồng/kWh mà giá bán điện thương phẩm bình quân chỉ là 1.532,55 đồng/kWh, tức là giá sản xuất cao hơn giá bán 6,8 đồng thì làm sao mà EVN có lãi?

Theo giải thích của ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN với TBKTSG Online thì mức lãi của EVN năm 2014, khoảng 823,83 tỉ đồng, không phải do các họat động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện mà chủ yếu nhất là thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ, Tổng công ty truyển tài điện quốc gia và các tổng công ty điện lực.

Theo ông Tri, nói khác đi là phần lãi chủ yếu từ hoạt động tiền gửi ngân hàng của công ty mẹ hoặc tiền từ công ty mẹ cho các công ty con vay.

Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năm 2014 được công bố là 1.698,46 tỉ đồng. Trong đó, thu nhập từ hoạt động tài chính là 1.153,21 tỉ đồng, thu nhập từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần là 101 tỉ đồng và thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng (là số tiền bên bán điện được trả do bên mua điện phải trả để bù đắp các khoản chi phí phát sinh thêm do bên mua điện sử dụng quá lượng công suất quy định) là 444,25 tỉ đồng.

Còn theo công bố của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – đơn vị kiểm toán giá điện – các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện (lỗ chênh lệch tỉ giá) tính đến hết năm 2014 của Tổng công ty truyển tài điện lực quốc gia là 1.682 tỉ đồng, Tổng công ty phát điện 1 là 641,75 tỉ đồng. Tổng công ty điện lực 3 là 810,94 tỉ đồng…

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN, nói rằng nếu tính riêng năm 2014, EVN vẫn lỗ 834 tỉ đồng do giá bán điện thấp hơn giá sản xuất như đã nói ở trên. Mặt khác, nếu tính toán đầy đủ EVN vẫn lỗ do còn 5.000 tỉ đồng tiền chênh lệch tỉ giá năm 2014 chưa được phân bổ vào giá thành sản xuất điện năm đó.

“Chúng tôi đã xin phép Chính phủ và được đồng ý sẽ phân bổ dần vào giá khi điều kiện cho phép do nhiều khoản vay ngoại tệ buộc phải tính chênh lệch tỉ giá chưa đến hạn trả ngay mà thời gian vay kéo dài”, ông nói.

Cũng từ kết quả công bố này, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực và EVN đều công bố chưa tăng giá điện trong năm 2016. Năm 2015, giá bán điện bình quân của EVN thực tế đạt 1.629,8 đồng/kWh. Mức giá năm 2016, theo đề xuất của EVN là 1.651,2 đồng/kWh.

Theo The Saigon Times