PRODUCTS

Home >> Multi-grip doom head blind rivet

Product name: Multi-grip doom head blind rivet

Decription: Cty TNHH TM&KT Á Châu chuyên phân phối chính hãng sản phẩm chất lượng cao cho các đơn vị sản xuất tủ bảng điện công nghiệp

Maker: Multi-grip doom head blind rivet M4x10, M4x16

Warranty 12 months

Inventory status: Stock

Quantity: Contact

specification

Dinh rút sắt chuyên dụng/ Multi-grip doom head blind rivet

PRODUCTS LIST

PRODUCTS

Home >> Multi-grip doom head blind rivet

Product name: Multi-grip doom head blind rivet

Decription: Cty TNHH TM&KT Á Châu chuyên phân phối chính hãng sản phẩm chất lượng cao cho các đơn vị sản xuất tủ bảng điện công nghiệp

Maker: Multi-grip doom head blind rivet M4x10, M4x16

Warranty 12 months

Inventory status: Stock

Quantity: Contact

specification

Dinh rút sắt chuyên dụng/ Multi-grip doom head blind rivet